IV Общински конкурс за рецитация на стихотворение

Конкурс за рецитация

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
И
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. ИСПЕРИХ,
ОРГАНИЗИРАТ

IV ОБЩИНСКИ КОНКУРС
ЗА РЕЦИТАЦИЯ НА СТИХОТВОРЕНИЕ,

ПОСВЕТЕНО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ,
НА ТЕМА:

„ПО СТЪПКИТЕ НА АПОСТОЛА“

 

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

            Целта на конкурса е да даде възможност на децата, учениците и жителите на общината да изявят своите творчески заложби, рецитаторски умения, артистичност и емоционалност. Да ги мотивира да научат повече и да съпреживяват живота, делото и мисията на Апостола на българската свобода. Да популяризира българската литература и да пробуди национално самочувствие.

УЧАСТНИЦИ

В конкурса могат да участват деца и ученици, записани в детските градини и в училищата на територията на община Исперих. Участниците ще бъдат разпределени в четири възрастови групи:

 1. Първа възрастова група – III-IV подготвителни групи на детските градини;
 2. Втора възрастова група – I-IV клас;
 3. Трета възрастова група – V-VII клас;
 4. Четвърта възрастова група – VIII-XII клас.

 

ИЗИСКВАНИЯ

 1. Конкурсът ще се проведе онлайн. Всеки участник следва да направи (с телефон или с видеокамера) видеозапис на своето изпълнение.
 2. Изпълненията трябва да отговарят на темата на конкурса.
 3. Времетраенето на изпълненията да бъде с продължителност до 5 минути.
 4. Критерии за оценка: добра дикция, художественост на изпълнението, артистичност, оригиналност, емоционалност, естетическо въздействие, атрактивност при изпълнението, качествена техническа обезпеченост на изпълнението.

 

КРАЕН СРОК

Краен срок за изпращане на видеозаписите: 11.02.2022 година.

Резултатите ще бъдат обявени до 18.02.2022 година на:
√ сайта на Община Исперих: www.isperih.bg;
√ официалните фейсбук страници на Община Исперих и на Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Исперих: Общинска администрация – Исперих и Профилирана гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих.

 

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Видеозаписите изпращайте на следния имейл адрес: konkurs_levski@mail.bg

            Всеки имейл следва да съдържа следната информация: трите имена на участника, населено място, детска градина и група/училище и клас, телефон за връзка, заглавие и автор на творбата, име и фамилия на ръководителя за участниците от I – IV възрастова група.

           

            ВАЖНО

            Конкурсът е индивидуален.
            Всеки участник може да участва с една творба.
            Участникът следва да избере творба, с която не е участвал в предишно издание на конкурса.

Организаторите си запазват правото да филмират получените записи за популяризиране на конкурса, без да заплащат права и обезщетения за това.

Най-добрите изпълнения ще споделим на официалните фейсбук страници на Община Исперих (Общинска администрация – Исперих) и на Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Исперих (Профилирана гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих), до 19 февруари тази година.

 

            НАГРАДЕН ФОНД

Във всяка възрастова категория ще бъдат отличени и наградени трите най-добри изпълнения.
Всички участници ще получат грамота за участие.

 

            ЖУРИ

           Творбите ще бъдат оценявани от независимо тричленно жури, в състав:

           Председател:

 1. Румяна Неделчева – филолог, дългогодишен преподавател по български език и литература, ръководител на клуб „Художествено слово“ към НЧ „Съзнание 1891“ – гр. Исперих;

Членове:

 1. Росица Кръстева – дългогодишен самодеец театрал към НЧ „Съзнание 1891“ – гр. Исперих;
 2. Аница Костова – гл. експерт „Образование и младежки дейности“ в Община Исперих.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дияна Петрова, тел. за контакт: 0878 684 467;
Аница Костова, тел. за контакт: 0876 02 61 62.

19. 01. 2022 г.