Конкурс за войнишки длъжности

ОБЯВА

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ЗРД-97/09.01.2024 г. на командира на СКСО е обявен конкурс за 55 (петдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования на СКСО в Пловдив и Банкя.
Конкурсът ще се проведе в периода от 19.03.2024 г. до 29.03.2024 г.. Кандидатите следва да подадат документите си за участие в конкурса, чрез Военните окръжия по постоянния им адрес до 23.02.2024 г.

Допълнителна информация може да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
26. 01. 2024 г.