Обучение като курсанти в редовна форма

ОБЯВА

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-70/19.01.2024 г. на министъра на отбраната са обявени  местата за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в професионално направление „Военно дело” по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” за учебната 2024/2025 година.

Допълнителна информация може да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 02. 2024 г.