Вакантни длъжности за войници

ОБЯВА

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед №РД-83/06.02.2024 г. на командира на ВВС е обявен конкурс за 174 (сто седемдесет и четири) вакантни длъжност за войници във военни формирования на ВВС в Крумово, Пловдив, Труд, Батак, Поповица, Стара Загора, Костинброд, Божурище, Банкя, Боровец, София, Медковец, Локвата, Долна Митрополия, Безмер, Братово, Балчик, Черноморец, Кичево, Шабла и Щръклево.
Конкурсът ще се проведе в периода от 07.05.2024 г. до 17.05.2024 г.

Кандидатите следва да подадат документите си за участие в конкурса чрез Военните окръжия по постоянния им адрес до 22.03.2024 г.

Допълнителна информация може да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
21. 02. 2024 г.