КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР - АПРИЛ 2016г.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР - ИСПЕРИХ

11-12 АПРИЛ
ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" ГР.ИСПЕРИХ
ДЕСЕТДНЕВКА НА ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА

17 АПРИЛ
ЦОБ "ПЕТЯ ЙОРДАНОВА" ГР.ИСПЕРИХ
СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА - "МОЯТ ЛЮБИМ ЛИТЕРАТУРЕН ГЕРОЙ" КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА ИЛЮСТРАЦИЯ
ИСКРА ЦАНКОВА - 08431/2142

18 АПРИЛ
ЦОБ "ПЕТЯ ЙОРДАНОВА" ГР.ИСПЕРИХ
СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА - "РЕЧИ, РЕЧИ ЧЕКРЪЧЕ" - ПРИКАЗЕН ДЕН В БИБЛИОТЕКАТА
ИСКРА ЦАНКОВА - 08431/2142

19 АПРИЛ
ЦОБ "ПЕТЯ ЙОРДАНОВА" ГР.ИСПЕРИХ
СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА - ИЗЛОЖБА И НАГРАЖДАВАНЕ В КОНКУРСА "МОЯТ ЛЮБИМ ЛИТЕРАТУРЕН ГЕРОЙ"
ИСКРА ЦАНКОВА - 08431/2142

20 АПРИЛ
ЦОБ "ПЕТЯ ЙОРДАНОВА" ГР.ИСПЕРИХ
МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО И ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ
ИСКРА ЦАНКОВА - 08431/2142

20 АПРИЛ
НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"
САМОСТОЯТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА БАЛЕТ "ФОРТЕ"
БОРЯНА НИКОЛЧЕВА - 08431/2773

22 АПРИЛ
ПГСС "ХАН АСПАРУХ" ГР.ИСПЕРИХ
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ПГСС "ХАН АСПАРУХ" - ИСПЕРИХ
ЖЕНИ ДАНАИЛОВА

25-27 АПРИЛ
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - МУЗЕЙ
РАБОТИЛНИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ - ''ПИСАНИ ЯЙЦА"
БОРЯНА МАТЕВА - 08431/4783

28 АПРИЛ
ЕТНОГРАФСКА КЪЩА - ИСПЕРИХ
ИЗЛОЖБА - ПИСАНИ ЯЙЦА
БОРЯНА МАТЕВА - 08431/4783

Забележка: Община Исперих си запазва правото на промени в културния календар за април 2016г.