Правила за действие при пожар в сграда

Горяща сграда1. Запазете самообладание и съобщете за пожара на телефон 112 /Единен европейски номер за спешни повиквания/ като опишете проблема: пожар, авария; съобщете има ли пострадали или застрашени хора. Посочете точния адрес, на който е възникнал пожарът: населено място, квартал, улица, номер и дайте телефонния си номер за обратна връзка с вас.

2. Ако пожарът е в първа фаза /невисока температура и малка скорост на разпространение на огъня/ можете да предприемете действия за пожарогасене – с пожарогасител или други подръчни средства: кърпа, дреха, одеяло, които се хвърлят върху запалените уреди, предмети с цел да се спре притока на кислород и така да се спре горенето.

Ефикасно средство при запалване на печки на твърдо гориво и комини е оцетът, неговите изпарения спират огъня.

3. С вода не се гасят: електроуреди, инсталации пода напрежение, бензин и нафта. Те се гасят само с пожарогасител. Преди извършване на пожарогасене да се изключи електричеството.

4. Ако пожарът е във втора фаза /има голяма скорост на разпространение на горенето и бързо увеличаване на температурата/ трябва да се предприемат незабавни действия за евакуация на хората от сградата: помогнете на възрастните хора, децата и посетителите в сградата да я напуснат по най-краткия път и най-бързия начин .

5. Преди евакуация изключете електричеството, затворете прозорците и вратите.

6. При решение за евакуация - запазете спокойствие, организирайте излизането на хората около вас – близки, съседи, посетители в сградата. Ако знаете, че в сградата има малки деца – потърсете ги – може да са се скрили /естествена реакция на страх при децата при бедствия е да се скрият под леглото/. Не допускайте паника – особено в обществени сгради с масово пребиваване на хора, не се блъскайте.  

7. При извършване на евакуация в задимено помещение – движете се покрай стените по посока на движение, указана в евакуационните знаци /светещи табели и др./. Движете се ниско приведени, за да не вдишвате отровните газове, които се отделят при горенето: циановодород, въглероден оксид и др. съединения със силен токсичен ефект.

8. Поставете мокра кърпа на устата си при преминаване през задимени помещения.

9. Намокрете откритите части на тялото и дрехите с вода при преминаване през горящи участъци. При запалване на дрехите – незабавно ги съблечете или ги покрийте с друга дреха или одеяло.  

10. Не се връщайте обратно в горящата сграда.

11. При невъзможност да се евакуирате – влезте в банята или друго вътрешно помещение. Уплътнете фугите под вратата с килим, одеяло или др. подръчно средство. Позвънете за помощ и опишете къде се намирате или сигнализирайте с викове за помощ. Намокрете дрехите си. Ако сте в обществена сграда на висок етаж – влезте във вътрешно помещение, уплътнете отворите под вратата и разтворете прозореца, за да влиза чист въздух.

12. Не скачайте от прозореца на висока сграда, така може да се нараните повече. Изчакайте да Ви помогнат пожарникарите.

13. Помогнете на пострадалите – дайте първа помощ. При отравяне с въглероден оксид: изнесете пострадалия на чист въздух, разхлабете дрехите му, обадете се на спешна медицинска помощ и до пристигането на екипа го оставяте в покой без да спирате да следите жизнените му показатели. При необходимост /спиране на дишане/ - направете изкуствено дишане „уста в уста”. На пострадалия може да дава топло мляко, минерална вода, разтвор от сода бикарбонат.  

14. Пострадалите трябва да се транспортират до болнично заведение за специализирано медицинско лечение.

11. 10. 2022 г.