145 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Лого

145 ГОДИНИ ОТ 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

3 март
10:00 ч.

• Тържествено издигане знамето на Република България;
• “България над всичко” – музикално-поетичен рецитал на ученици от ОУ “Васил Априлов” – гр. Исперих;
• Церемония по поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите за Освобождението на България;
• Исперих ТАНЦУВА с танцов клуб “Ахинора”.
==>> пред паметника на хан Аспарух

27. 02. 2023 г.

Протокол за класиране за участие във втори етап на конкурса за рецитация

Лого
Днес, 14.02.2023 г., в гр. Исперих, на свое заседание, след направен подбор, жури в състав, Емилия Германова – председател, и членове: Виолета Драева и Величка Георгиева, във връзка с провеждане на V Общински конкурс за рецитация на стихотворение, посветено на Васил Левски, на тема „150 години ПАМЕТ ЗА ДЪЛГ И СВОБОДА“ класира за участие във втори етап на конкурса най-добре представилите се петима участници от всяка възрастова група ...
14. 02. 2023 г.

Проект „Грижа в дома в Община Исперих”

Лого на Община Исперих
Община Исперих подписа Административен договор BG05SFPR002-2.001-0096-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0096 „Грижа в дома в община Исперих” по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, финансирана от Европейския социален фонд  плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. 
03. 01. 2023 г.

„Патронажна грижа + в Община Исперих” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Лого на Община Исперих
На 01.04.2021 г. кметът на Община Исперих инж. Белгин Шукри подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0090 „Патронажна грижа + в община Исперих”.
08. 04. 2021 г.