Общинска администрация

 


Новата структура на Община Исперих е приета с Решение №463 по Протокол №51 от 02.02.2015 год. на Общински съвет - Исперих.