Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13

Община Исперих приема предложения и становища относно проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община Исперих ...
06. 12. 2023 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На 20.11.202З год. от 11:30 часа в заседателната зала на община Исперих, гр. Исперих, ул. „Дунав” № 2 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Горскостопански план и План за дейностите по опазване от пожари на горски територии — общинска собственост, в района на дейност на Т П „Държавно горско стопанство Сеслав” гр. Кубрат стопанисвани от Община Исперих.
06. 11. 2023 г.

Публично обсъждане относно проект за допълнение на Наредба № 11

Община Исперих обявява публично обсъждане относно проект на Наредба за допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих ...
28. 03. 2023 г.

Публично обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 11

Община Исперих обявява публично обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих
01. 03. 2023 г.

Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение на Наредба № 28

Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение на Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих
17. 02. 2023 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 13

Община Исперих приема предложения и становища относно проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №13 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община Исперих
02. 02. 2023 г.

Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Исперих 2023-2027

В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на ПРОГРАМА ЗА EНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2023 - 2027 г.
16. 12. 2022 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ /цени на входни билети и услуги, предоставяни от Исторически музей-гр. Исперих/ ...
23. 11. 2022 г.