Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с.Драгомъж и с. Г. Поровец, общ. Исперих.
21. 05. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с.Духовец и с.Свещари, общ. Исперих.
21. 05. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти с начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект с начин на трайно предназначение урбанизирана в гр. Исперих, общ. Исперих ...
15. 05. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Подайва, общ. Исперих. Търгът ще се проведе на 28.05.2024г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих
09. 05. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Подайва, общ. Исперих. Търгът ще се проведе на 28.05.2024 г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих
09. 05. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград ...
30. 04. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Лъвино, общ. Исперих. Търгът ще се проведе на 21 май 2024 год. (вторник) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих - гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2. Депозит за участие в търга се внася до 15.00 часа на 20.05.2024 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.
29. 04. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Подайва, общ. Исперих ...
25. 04. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Лъвино, общ. Исперих ...
25. 04. 2024 г.