Заповед № 278 на кмета на община Исперих

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаването му на територията на община ИсперихНАРЕЖДАМ собствениците на всички търговски обекти да поставят дезинфектант за ръце на входа на обектите си.
25. 03. 2020 г.

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС

Искане от "АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на (ОВОС) за инвестиционно предложение "За монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти, с капацитет 500 кг/час"
25. 03. 2020 г.

Разработен проект на ПУП-ПП

Община Исперих съобщава на заинтересованите лица, че е разработен проект на ПУП-ПП за "Директен разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена мощност на "Каолин" - ЕАД за производство на продукти от индустриални минерали в гр. Дулово ...
24. 03. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че имат инвестиционно предложение за обект: "Промяна на предназначениена част от работилница (сграда с идентификатор № 32874.167.62.8) в Склад за препарати за растителна защита" ...
20. 03. 2020 г.

ЕНЕРГО-ПРО удължава срока за плащане на сметките през март за битовите потребители

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на своите битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март 2020 г. Това е поредната мярка, която цели избягването на масово струпване на хора в едно помещение, каквито са и клиентските центрове, където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти.
18. 03. 2020 г.

Заповед № 263 от 17.03.2020 г. на Кмета на община Исперих

Заповед № 263 от 17.03.2020 г. на Кмета на община Исперих за забрана за събиране, откъсване и продажба на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване от гори, общински зелени площи, паркове и алеи на територията на община Исперих...
18. 03. 2020 г.

Призив на кмета на община Исперих за стриктно спазване на мерките за борба с COVID 19

Уважаеми съграждани, Казват, че човек не може да предотврати нищо – и хубавото, и лошото – може само да мине през него по достоен начин. Днес ние сме изправени пред невиждано предизвикателство, което можем да преодолеем единствено чрез дисциплина, самосъзнание и самоконтрол. Днес трябва да бъдем мъдри и да помислим за нашите близки, за нашите майки, бащи, баби и дядовци – защото тяхната съдба е в ръцете на всеки един от нас. Нашата отговорност или безотговорност ще се окаже решаваща за съдбата им. И Ви моля да помислите за това преди да излезете навън, за да се видите с някого или за да си купите нещо.
17. 03. 2020 г.