Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че имат инвестиционно предложение за обект: "Подобряване на биосигурността в животновъдното стопанство на "АГРОТАЙМ" ЕООД"...
03. 07. 2020 г.

Бюлетин за планови прекъсвания на Електроразпределение Север АД

Петък, 03.07.2020 г.:

В периода 29.06.2020 - 10.07.2020 от 16:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Исперих.

03. 07. 2020 г.

Бюлетин за планови прекъсвания на Електроразпределение Север АД

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на Община Исперих

Сряда, 01.07.2020 г.:

В периода 29.06.2020 - 10.07.2020 от 16:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Исперих.

01. 07. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

Ирям Федаил Ибрям от с. Свещари уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното намерение: "Функциониране на търпим строеж - Стопанска постройка - Краварник до 18 глави" с местоположение в с. Свещари ...
22. 06. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

САЛИХА САЛИ САЛИ от с. Делчево, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с местонахождение в с. Делчево, общ. Исперих ...
22. 06. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

"АГРОТИДА" ООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА "БОЯДЖИЙНО КОМПРЕСОРНО" В ХРАНИЛИЩЕ ЗА ЛЗТ /БЕНЗИН/...
22. 06. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

Несрин Саит Ибрям уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното намерение: "Функциониране на търпим строеж - Стопанска постройка - Краварник до 18 глави" с местоположение в с. Свещари ...
17. 06. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. Халюк Хюсеин Хюсеин, Началник-отдел "Териториално и селищно устройство" в община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение - обект: "Уличен водопровод по ул. "Хан Аспарух" от ул. "Ком" до УПИ II в кв. 195", гр. Исперих
16. 06. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Ипек Осман Гюнеш уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че имам инвестиционно предложение и изграждане на строеж "Промяна предназначението на склад - навес (търпим строеж) в автосервиз" гр. Исперих ...
16. 06. 2020 г.