Откриване на строителна площадка по проект “Доизграждане на зона за спорт, чрез обновяване на стадион

Откриване на строителна площадка по проект Доизграждане на зона за спорт, чрез обновяване на стадион, в УПИ IV-1271, кв. 138 по плана на гр. Исперих“ – 22.04.2024 г. , 11,00 часа

18. 04. 2024 г.

Проект „Шанс за достоен живот на хората в неравностойно положение от община Исперих”

На 13.03.2024 г. кметът на Община Исперих инж. Белгин Шукри подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.005-0010 „Шанс за достоен живот на хората в неравностойно положение от община Исперих“.
01. 04. 2024 г.

VI ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РЕЦИТАЦИЯ НА СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Общински конкурс за рецитация
Община Исперих и Профилирана гимназия "Васил Левски" - гр. Исперих организират VI ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РЕЦИТАЦИЯ НА СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, НА ТЕМА: КОЙ СИ ТИ, АПОСТОЛЕ?
05. 01. 2024 г.

145 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Лого

145 ГОДИНИ ОТ 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

3 март
10:00 ч.

• Тържествено издигане знамето на Република България;
• “България над всичко” – музикално-поетичен рецитал на ученици от ОУ “Васил Априлов” – гр. Исперих;
• Церемония по поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите за Освобождението на България;
• Исперих ТАНЦУВА с танцов клуб “Ахинора”.
==>> пред паметника на хан Аспарух

27. 02. 2023 г.

Протокол за класиране за участие във втори етап на конкурса за рецитация

Лого
Днес, 14.02.2023 г., в гр. Исперих, на свое заседание, след направен подбор, жури в състав, Емилия Германова – председател, и членове: Виолета Драева и Величка Георгиева, във връзка с провеждане на V Общински конкурс за рецитация на стихотворение, посветено на Васил Левски, на тема „150 години ПАМЕТ ЗА ДЪЛГ И СВОБОДА“ класира за участие във втори етап на конкурса най-добре представилите се петима участници от всяка възрастова група ...
14. 02. 2023 г.