Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Видеоархив от проведени заседания


Към настоящата дата няма насрочени заседания.


Заседание на Общински съвет Исперих на 21.12.2023 г.
Крайния срок за входиране на докладни записки -  12.12.2023 г. до 17.00 часа.