Документи 2018г.

Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Исперих

  1. Общинска стратегия
  2. Решение за приемане на Общинска стратегия
  3. Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Исперих за 2018 година

Програма за развитие и управление на предучилищното и училищното образование за периода 2017-2021 година

  1. Програма за развитие на ПУО
  2. Решение за приемане на Програма за развитие на ПУО

Система за прием на ученици в I клас на училищата в град Исперих

  1. Система за прием на ученици в първи клас на училищата в град Исперих
  2. График на дейности за приемане на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 год.
  3. Заповед за утвърждаване на система за прием на деца в първи клас

Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти, по дейности

  1. Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти, по дейности

Регистър на Детски градини в Община Исперих