Информация за даренията за с. Лъвино

Лого на Община Исперих

УВАЖАЕМИ БЪЛГАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,

Община Исперих изразява своята огромна благодарност към всички граждани и организации, които подпомогнаха жителите на село Лъвино за възстановяване на щетите, причинени от природната стихия на 04.11.2023 г.

По откритата от Община Исперих дарителска сметка към 13.12.2023г. са постъпили и разпределени парични средства както следва:

Разпределение на даренията за с. Лъвино

Молим всички граждани и организации, които желаят тяхното дарение за пострадалите от село Лъвино да бъде публично оповестено в интернет страницата на община Исперих – да заявят това по един от следните начини:

  1. чрез официалния имейл на Община Исперих: isperih@isperih.bg;
  2. с писмено заявление в деловодството на община Исперих;
  3. с писмо по поща или куриер - изпратено до община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Дунав“ №2.

14.12.2023 г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 12. 2023 г.