Документи 2019 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" за нуждите на ДГ "Кокиче" - с. Вазово
Дата на публикуване: 29.11.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" за нуждите на ДГ "Детелина" - с. Делчево
Дата на публикуване: 29.11.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" за нуждите на ДГ "Щастливо детство" - с. Китанчево
Дата на публикуване: 29.11.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" за нуждите на ДГ "Дора Габе" - с. Лудогорци
Дата на публикуване: 29.11.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" за нуждите на ДГ "Щастливо детство" - с. Малък Поровец
Дата на публикуване: 29.11.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" за нуждите на ДГ "Мечо Пух" - гр. Исперих
Дата на публикуване: 29.11.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" за нуждите на ДГ "Първи юни" - гр. Исперих
Дата на публикуване: 29.11.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" за нуждите на ДГ "Радост" - с. Подайва
Дата на публикуване: 29.11.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" за нуждите на ДГ "Щастливо детство" - гр. Исперих
Дата на публикуване: 29.11.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" за нуждите на ДГ "Слънце" - гр. Исперих
Дата на публикуване: 29.11.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" за нуждите на ДГ "Радост" - с. Свещари
Дата на публикуване: 29.11.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" за нуждите на ДГ "Братя Грим" - с. Тодорово
Дата на публикуване: 29.11.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" за нуждите на ДГ "Осми март" - с. Яким Груево
Дата на публикуване: 29.11.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" за нуждите на ДГ "Кокиче" - с. Йонково
Дата на публикуване: 29.11.2019 год.


Заповед №122/25.02.2019г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за 2019г.

Система за прием на деца в първи клас в общинските училища на училищата в град Исперих и определяне на прилежащите райони на училищата за обхват на учениците с график на дейностите за приемане на ученици в първи клас

Заповед № 22 от 18.01.2019 год. за утвърждаване на система за прием на деца в първи клас в общинските училища на училищата в град Исперих и определяне на прилежащите райони на училищата за обхват на учениците и на график на дейности за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Исперих

Система за прием на ученици в първи клас на училищата в град Исперих

График на дейности за приемане на ученици в първи клас за учебната 2019 - 2020 година

24.01.2019 год.