Протокол за класиране за участие във втори етап на конкурса за рецитация

Лого

ПРОТОКОЛ

Днес, 14.02.2023 г., в гр. Исперих,  на свое заседание, след направен подбор, жури в състав, Емилия Германова – председател, и членове: Виолета Драева и Величка Георгиева, във връзка с провеждане на

V ОБЩИНСКИ КОНКУРС
ЗА РЕЦИТАЦИЯ НА СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ,
НА ТЕМА: „150 години ПАМЕТ ЗА ДЪЛГ И СВОБОДА“

Класира за участие във втори етап на конкурса за рецитация на стихотворение, посветено на Васил Левски, най-добре представилите се петима участници от всяка възрастова група, както следва:

Първа възрастова група:

 • Александър Владимиров Василев –  ДГ „Мечо Пух“ – гр. Исперих,  4 ПГ;
 • Беркай Гьокай Хюсеин – ДГ „Слънце“  – гр. Исперих, 4 ПГ;
 • Джан Ахмед Демиран – ДГ „Щастливо детство“ – гр. Исперих, 3 ПГ;
 • Селяй Сейханова Гюрджанова – ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци, 3 ПГ;
 • Онур Баръш Муса – ДГ „Мечо Пух“ – гр. Исперих, 3 ПГ.

Втора възрастова група:

 • Александър Георгиев Русчев – ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих, III кл.;
 • Бора Бейнур Назиф – ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих, III кл.;
 • Виктория Радостинова Иванова – ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих, IV кл.;
 • Далия Георгиева Росенова – ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих, IV кл.;
 • Марк Мартинов Георгиев – ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих, II кл.

Трета възрастова група:

 • Аксел Сунар Шакир – ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево, VII кл.;
 • Верда Самедин Сабит – ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих, V кл.;
 • Ефе Тунджай Виждан – ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, VI кл.;
 • Георги Александров Георгиев – ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих, V кл.;
 • Хайредин Мехмед Хайредин – ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, V кл. 

Четвърта възрастова група:

 • Мелих Рейхан Джемал – ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих, XII кл.;
 • Ефе Митхад Садкъ – ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих, VIII кл.;
 • Микаела Ангелова Николова – ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих, XII кл.;
 • Радослава Димитрова Славова – ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих, XII кл.;
 • Теодор Георгиев Георгиев – ПГСС  „Хан Аспарух“ – гр. Исперих, VIII кл.

 

Членове на журито:

Емилия Германова
Виолета Драева
Величка Георгиева

14. 02. 2023 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: