Протокол за крайно класиране след втория етап на конкурса за рецитация

Лого

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.02 2023г., в гр. Исперих  се проведе Втори етап на V ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РЕЦИТАЦИЯ НА СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, НА ТЕМА: „150 години ПАМЕТ ЗА ДЪЛГ И СВОБОДА“

Класиралите се за участие във втори етап на конкурса представиха пред публика стихотворенията, с които участваха в първи етап на конкурса. Журито в състав, Емилия Германова – председател, и членове: Виолета Драева и Величка Георгиева, класира изпълнителите от всяка възрастова група, както следва:

Първа възрастова група:

Първо място: Александър Владимиров Василев –  ДГ „Мечо Пух“ – гр. Исперих,  4 ПГ;
Второ място: Онур Баръш Муса – ДГ „Мечо Пух“ – гр. Исперих, 3 ПГ;
Трето място: Беркай Гьокай Хюсеин – ДГ „Слънце“  – гр. Исперих, 4 ПГ;

Поощрителни награди за въздействащо изпълнение:
Джан Ахмед Демиран – ДГ „Щастливо детство“ – гр. Исперих, 3 ПГ;
Селяй Сейханова Гюрджанова – ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци, 3 ПГ.

Втора възрастова група:

Първо място: Виктория Радостинова Иванова – ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих, IV кл.;
Второ място: Далия Георгиева Росенова – ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих, IV кл.;
Трето място: Бора Бейнур Назиф – ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих, III кл.;

Поощрителни награди за въздействащо изпълнение:
Александър Георгиев Русчев – ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих, III кл.;
Марк Мартинов Георгиев – ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих, II кл.

Трета възрастова група:

Първо място: Георги Александров Георгиев – ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих, V кл.;
Второ място: Ефе Тунджай Виждан – ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, VI кл.;
Трето място: Верда Самедин Сабит – ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих, V кл.;

Поощрителни награди за въздействащо изпълнение:
Аксел Сунар Шакир – ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево, VII кл.;
Хайредин Мехмед Хайредин – ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, V кл. 

Четвърта възрастова група

Първо място: Радослава Димитрова Славова – ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих, XII кл.;
Второ място: Мелих Рейхан Джемал – ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих, XII кл.;
Трето място: Микаела Ангелова Николова – ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих, XII кл.;

Поощрителни награди за въздействащо изпълнение:
Ефе Митхад Садкъ – ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих, VIII кл.;
Теодор Георгиев Георгиев – ПГСС  „Хан Аспарух“ – гр. Исперих, VIII кл.

Членове на журито:

Емилия Германова
Виолета Драева
Величка Георгиева

16. 02. 2023 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: