Призив на кмета на община Исперих за стриктно спазване на мерките за борба с COVID 19

Уважаеми съграждани, Казват, че човек не може да предотврати нищо – и хубавото, и лошото – може само да мине през него по достоен начин. Днес ние сме изправени пред невиждано предизвикателство, което можем да преодолеем единствено чрез дисциплина, самосъзнание и самоконтрол. Днес трябва да бъдем мъдри и да помислим за нашите близки, за нашите майки, бащи, баби и дядовци – защото тяхната съдба е в ръцете на всеки един от нас. Нашата отговорност или безотговорност ще се окаже решаваща за съдбата им. И Ви моля да помислите за това преди да излезете навън, за да се видите с някого или за да си купите нещо.
17. 03. 2020 г.

Решение № 3 от 16.03.2020 г. на Общински кризисен щаб Исперих

С цел предприемане на ефективни мерки за борба с коронавирус инфекцията (COVID 19) и предоставяне на възможност на населението в малките населени места да се снабдява с лекарствени средства и медикаменти Общинският кризисен щаб при Община Исперих нарежда на Управителя на Общинска аптека да въведе дежурства в обекти "Общинска аптека" и "Дрогерия" ...
16. 03. 2020 г.

Решение № 2 от 16.03.2020 г. на Общински кризисен щаб Исперих

С цел предприемане на ефективни мерки за борба с коронавирус инфекцията (COVID 19) и предоставяне на възможност на населението в малките населени места да се снабдява с лекарствени средства и медикаменти ...
16. 03. 2020 г.

В Община Исперих от днес се въвеждат превантивни и организационни мерки за недопускане и ограничаване на разпространението на COVID19

Всички административни ръководители в структурата на община Исперих, кметовете на кметства и кметските наместници да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация в кръга на своята оперативна самостоятелност за предприемане на мерки за ограничаване на пряк контакт между служители на администрацията с граждани и представители на юридически лица по повод административната дейност и обслужване ...
16. 03. 2020 г.

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.
13. 03. 2020 г.

Предприемане на мерки срещу навлизането и разпространението на Коронавирус инфекцията на територията на област Разград

Заповед № 250 от 09.03.2020 г. на кмета на община Исперих за предприемане на мерки срещу навлизането и разпространението на Коронавирус инфекцията на територията на област Разград
10. 03. 2020 г.

Заповед № 278 на кмета на община Исперих

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаването му на територията на община ИсперихНАРЕЖДАМ собствениците на всички търговски обекти да поставят дезинфектант за ръце на входа на обектите си.
25. 03. 2020 г.

ЕНЕРГО-ПРО удължава срока за плащане на сметките през март за битовите потребители

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на своите битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март 2020 г. Това е поредната мярка, която цели избягването на масово струпване на хора в едно помещение, каквито са и клиентските центрове, където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти.
18. 03. 2020 г.