ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджет за 2023 г.

Лого на Община Исперих

ПОКАНА

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 34, ал. от Наредба № 12 на ОбС-Исперих,

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ, кани исперихската общественост на 28.08.2023 г. (Понеделник) от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  на проекта на бюджет за 2023 г.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: Материали за публично обсъждане - Бюджет 2023

 

Дата на публикуване: 21.08.2023 г.

21. 08. 2023 г.