Публично обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 3

Лого на Община Исперих

УВЕДОМЛЕНИЕ

       Във връзка с чл.26, ал.2,  чл.26, ал.3,  чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове и  чл. 77 от  АПК  в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община  Исперих приема предложения  и  становища относно Проекта за изменение и допълнение на  Наредба  № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих. Предложения  и становища ще се приемат  всеки работен ден от 08,00  часа до 12,00 часа  и от 13,00 часа до 17,00 часа в Общински център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Исперих, вкл. на адрес  - гр. Исперих,  ул. „Васил  Левски“ № 70  или   на  е-mail: isperih@isperih.bg до 19.02.2024 год. включително.

19. 01. 2024 г.